manometry elektroniczne

Różnicowe manometry elektroniczne do precyzyjnych pomiarów niskich ciśnień gazu w chłodnictwie, systemów klimatyzacyjnych i grzewczych, do kontroli warunków pracy oraz monitorowania temperatury w procesach technologicznych itp.