pirometry - termometry bezdotykowe

Pirometr - przyrząd pomiarowy służący do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni.

Każdy przedmiot o temperaturze dodatniej emituje promieniowanie podczerwone, niewidoczne dla oczu. Natężenie tego promieniowania jest tym większe, im wyższa jest temperatura przedmiotu.

Pirometr mierzy natężenie promieniowania podczerwonego dochodzącego od przedmiotu do jego obiektywu. 

Kup w sklepie internetowym!

W doborze pirometru - oprócz zakresu pomiarowego i dokładności pomiaru - należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

- rozdzielczość optyczna - wyrażana jest stosunkiem odległości D do średnicy pola pomiaru S. Np. dla rozdzielczości 10:1 przy średnicy mierzonego przedmiotu 1cm odległość nie może przekroczyć 10 cm. W przeciwnym przypadku pirometr będzie zbierał promieniowanie podczerwone nie tylko z przedmiotu, ale także z otoczenia (tła).

- współczynnik emisyjności (zdolność do wysyłania promieniowania podczerwonego) - standardowe pirometry dostarczane są z współczynnikiem emisyjności ustawionym na 0,95 (ciało prawie czarne). Do pomiaru temperatury jasnych powierzchni należy stosować pirometry ze zmiennym współczynnikiem emisyjności, lub "przyczerniać" powierzchnię mierzonego przedmiotu.