rejestracja

Pomiar i rejestracja temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz transporcie.

Urządzenie zapisuje w pamięci wewnętrznej bieżące wyniki pomiarów temperatury lub temperatury i wilgotności w wybranych interwałach (od sekund do godzin). 

Po przeniesieniu danych do pamięci komputera PC można je zobrazować w postaci wykresów, arkusza wyników albo zbioru w formacie tekstowym pozwalającym na wczytanie do programu EXCEL.  

  • Rejestrator Termio

    rejestracja temperatury

    TERMIO - rejestrator przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury otoczenia w pomieszczeniach oraz transporcie

  • Rejestrator Termioplus

    rejestracja temperatury i wilgotności

    TERMIOPLUS - rejestrator przeznaczony do pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz transporcie - dokładność pomiaru wilgotności -/+2% RH