termohigrometry ze świadectwem

Termohigrometry (mierniki temperatury i wilgotności) wyposażone w świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe PCA. Przeznaczone do pomiaru wilgotności i temperatury otoczenia w archiwach, magazynach, biurach, laboratoriach etc.

Termohigrometr LB-103 PCA Elektroniczny termohigrometr LB-103 (811E) z dużym, czytelnym wyświetlaczem oraz z dodatkową sondą temperaturową na przewodzie. Dokładność pomiaru temperatury 1°C, dokładność pomiaru wilgotności 3%.
Termohigrometr WS-9410 PCA  Elektroniczny termohigrometr WS-9410 z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Dokładność pomiaru temperatury 1°C, dokładność pomiaru wilgotności 3%.